Visie

Onze visie


Obs Bargeres staat voor de kernwaarden:
respect, veiligheid, gelijkwaardigheid, eigenaarschap en welbevinden & geluk.


Wij willen de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige “wereldwijze” individuen. Wij bereiden de kinderen voor op de toekomst, zodat ze actief kunnen en willen deelnemen aan de maatschappij.


Onze school is een plaats waarin iedereen van en met elkaar leert. We ontwikkelen ons en zorgen samen dat we tot bloei komen. We ontdekken onze talenten en zetten deze talenten in. We stimuleren de kinderen hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Deze vaardigheden helpen de kinderen eigenaarschap te ontwikkelen op hun eigen leerproces.
Op obs Bargeres zitten kinderen met diverse culturele achtergronden. We hebben oog voor verschillen, iedereen is gelijkwaardig en we gaan met respect met elkaar om.


Welbevinden & geluk is een basisvoorwaarde voor kinderen om veilig op te kunnen groeien en te leren. Wanneer er welbevinden & geluk is, levert dit een bijdrage aan een veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden